MARKÉTA PETERKOVÁ
LAKTAČNÍ PORADKYNĚ - ZDRAVOTNÍK

vyškolena Laktační ligou

Nikdy nezapomeňte na ptáka zvaného Coofus Bird, který létal pozpátku.
Nezáleželo mu totiž na tom, kam doletí a jakou cestou... Důležité pro něj bylo, kde byl.
Vystudovala: Střední zdravotnickou školu – obor dětská sestra
Pracovala: ve FN Motol – chirurgie, kojenci
v denních jeslích
ve speciální školce s hyperaktivními dětmi, s dětmi se zvláštnostmi povah, problémovými dětmi.
Pracovala také jako redaktor, novinář, web redaktor, editor, korektor (např. v Eurotel Praha spol. s r. o., čas. Prosperita...)
Certifikáty: Psychologicko-pedagogická poradna:
hyperaktivní děti – jak na ně
předškolní výchova dětí
Další:
komunikace mezi lidmi
laktační poradkyně-zdravotník
Zájmy: od 6 let publikuje básně (poprvé v 6 letech v Českém rozhlase),
povídky, fejetony, rozhovory apod.

vyšlo jí několik sbírek básní a aforismů:
Obléknu tě do duhy (2005), Od sebe k sobě (2004), Setkání
v mimočase (1999)

vyšlo jí několik almanachů:
Stavitelé chrámu poezie (2010); Almanach Obce spisovatelů (2004); Almanach nakl. Mladá Fronta (1996)

píše pod rodným příjmením Bartíková

Členství: Syndikát novinářů
Obec spisovatelů
Laktační liga
Něco osobního: ráda čte
miluje zvířata a přírodu
ráda poznává zajímavá místa a zajímavé lidi
má syna Káju Juliána (nar. 2008) a dceru Ellu (nar. 2012)
má kočku Mínu
mívá věštecké sny